Skip to content

Sertifiseringskurs 2020

Frist for påmelding er 07.02.2020.

Det blir ny runde med sertifiseringskurs (komptetansekurs om bier). Obligatorisk fellesforedrag er allerede  torsdag 13. februar  kl. 18.00 i Honningcentralens kantine. 

Dette er et kurs i bisykdommer og forebyggende helsearbeid. Ved å gjennomgå og bestå dette kurset kan birøkteren selv sertifisere sine egne bier, dvs at man selv kontrollerer biene for sykdommer før man skal flytte eller selge bifolkene.

Kompetansekurs om bier arrangeres i lokallagene.  Kurset er lagt opp som en studiering uten lærer og er basert på diskusjoner og gruppeoppgaver.

Sertifiseringen er gyldig i 10 år. Det betyr at de som tok kurset for 10 år siden må fornye sertifiseringen. Man må derfor melde seg opp til ny eksamen. 

Meld fra til Bærum birøkterlag om du skal sertifisere deg i år.

Kursansvarlig i Bærum birøkterlag sender deltakerliste videre til Norges Birøkterlag. Faktura 850 kroner blir sendt som epost til de som har epostadresse, den legges samtidig på «Min side». Studiehefte og eksamenspapirer inngår i fakturaen.