Skip to content

Om produsentnummer

NYTT KOMMUNENUMMER FOR BÆRUM – 3024

Som følge av regionreformen er Bærum fra seneste årsskifte en kommune i Viken fylkeskommune. Med det får også Bærum nytt kommunenummer 3024. Gårds- og bruksnummer er som før innen Bærum kommune For å finne eiendommer i Bærum må man altså nå benytte kommunenummer 3024 i Nibios gårdskart (gardskart.nibio.no).

Ny kommunenummer gir nye PRODUSENTNUMMER. Produsentnummeret brukes som identifikator for din landbruksproduksjon. Et komplett produsentnummer består alltid av 10 siffer, og starter med kommunenummer for den kommunen hvor produksjonen har sitt driftssenter.

Om du vil kontrollere produsentnummeret ditt, finner du informasjon hos Landbrukets Dataflyt (www2.landbruketsdataflyt.no)

Om du mangler produsentnummer og ønsker å få det tildelt, må følgende være i orden:

  • Landbrukseiendommen din må være aktivert i Landbruksregisteret
  • Du må være registrert med et organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret
  • Du må ha en aktiv bedrift, og være tilknyttet en næringskode innen landbruk

Når den aktive bedriften blir tilknyttet en aktiv landbrukseiendom i landbruks-registeret, genereres det et produsentnummer. Produsentnummeret er nødvendig for å kunne levere varer fra gården.

  • Registreringer av foretak og aktive bedrifter må du ordne selv i enhetsregisteret i Brønnøysund https://www.brreg.no
  • Skal du overdra en aktiv bedrift, må dette meldes inn i enhetsregisteret

NB: Kommune kan få til dette for birøktere uten landbrukseiendom og evt i hobbyskala også, om de henvender seg til landbrukskontoret.

Ta kontakt med landbrukskontoret dersom nye tilknytninger skal utføres i landbruksregisteret.