Skip to content

NM i Honning 2020

Mer informasjon om NM i Honning på honninghub.no
Vi vil forsterke norske birøkteres stoltet over honningen sin, motivere til innovasjon og å synliggjøre/presentere deltakere på: honninghub.no

Vi vil at NM i Honning skal bidra til nytenkning blant birøktere for å øke mangfold av ulike norske honninger; særlig har Norge behov for norsk flytende honning og flere norske sortshonninger. Norsk honning er et kvalitetsprodukt som skal feires!

NM Kategorier

  1. Røsslyng (kremet/flytende)
  2. Bringebær (kremet/flytende)
  3. Flerblomstret (kremet/flytende)
  4. Andre sortshonninger (kremet/flytende) (honningdugg, lind, geitrams, klokkelyng osv)

NM Priskategorier

Kategoriene inkluderer “røsslyng”, “bringebær” og “andre sortshonninger”; Du trenger ikke å være 100% sikker på at det er ren sortshonning. Hvis vi finner ut at honningen ikke er ren sortshonning, gir vi deg tilbakemelding og overfører honningen i kategorien “flerblomstret".

Innsending av honning må skje innen 1. oktober. 

Vi ønsker at NM i Honning 2020 skal motivere birøktere til å produsere et økt mangfold av norske honninger, både kremet og flytende. Et særlig fokus legger vi på sortshonninger, noe som krever litt planlegging, ekstra jobb og ofte også å flytte bikuber på trekk.

Du skal sende inn ett glass med ca 500g pr honning du deltar med, merket med ditt navn, kategori og om honningen er kremet eller flytende.

Alle innsendte honninger får en profil på vår nettside honninghub.no og informasjonen du gir oss i påmeldingsskjemaet vil noteres inn i din nettprofil. Dette vil hjelpe deg i markedsføring av honningen din og vil være en god forbrukerveiledning/-opplysning. Din oppføring vil være synlig et helt år, inntil NM i Honning året etter.

Kostnad for den første innsendte honningen er kr 400,-. Vil du delta med 2 eller fler honninger vil hver ekstra honning koste 300kr,-.

Påmelding

  • Følg lenken "meld deg på" over/under eller print ut Påmelding pr brev:mail, fyll inn og send inn til: ByBi / NM i Honning, Bygdøyveien 62, 0287 Oslo.
  • Send din honning til: ByBi Kvalitets- og smaksleder v/Anastasiya Dykyy, Tunneltoppen 50, 2080 Eidsvoll
  • Du skal sende inn ett glass med ca 500g pr honning du deltar med, merket med:
  1. ditt navn
  2. kategori
  3. om honningen er kremet eller flytende