Skip to content

Med våren i møte – 19.03.16

Bærum 19, mars 2016

Våren er kommet med fint vær og biene er ute å flyr. Det virker som om overvintringen har gått bra. Bienes første utflukt var å få tømt tarmen. De spiser av det lagrede fôret, men kommer seg ikke ut på do fordi det er vinter og kaldt. De må også summe en stund utenfor kuben for å plotte inn på hukommelsen hvor de bor. Han raklene på hasselen gir nå etterlengtet pollen som biene henter. Den er lys grå/brun og en ser det lett på pollenkurvene når biene kommer tilbake til kuben. Løkplanten Erantis (vinterblom) blomstrer nå hos meg og blåveisen er i blomst. Den er en god pollenplante.

Hva skal birøkteren gjøre nå? La kubene i fred og glede seg over bienes utflukter. Det er greit å sjekke bunnbrettet en dag som biene sitter inne. Fint å være to, en som løfter kuben og en som setter på et rent bunnbrett eller skraper og mulig vasker bunnbrettet med lunket vann. Det blir ikke mye avfall etter en så snill vinter. Hadde det vært en kald vår kunne det ha ligget tykke lag med døde bier på bunnbrettet. Da er det veldig viktig med rengjøring. Hva med fôring? Når biene har tatt ned godt med mat om høsten kan en slappe av. En leser i blader og på nett om foring med apifonda sukkerfôr. Ser ikke hensikten med det i vårt område. Biene har sukkerfôr og trenger pollen som proteinfôr til yngelen som de finner på blomster ute. Viktig at de ikke fristes til å lage et stort yngel leie som de ikke greier å holde varmt om våren blir kald. Ikke åpne kuben før det er behov og temperaturen er minst 15 grader og det er sol.

Hva må en tenke på fremover? Ha materiellet klart. Når en skal sette på skattekasse bør en sette inn 2-3 nye tavler i kassen. Ha rikelig med rammer og voks så en slipper å reise til HC på Kløfta for småting. En må ha det klart og dronning gitteret rengjort. Er kassene rene? Trenger de maling. Kjøp med ny bibok for å lære mer og øke interessen for våre søte små.

Stygge tavler må smeltes om, rengjøres, sjekke tråden og smelte inn ny voks. Laget har vokssmelter.

Har du mulighet for å ta med biene på lyngtrekk? Det kan gi 20 kg ekstra med deilig honning og en fin tur og noen utfordringer. Planlegg til neste vinter at du går på sertifiseringskurs. Det er nødvendig for å flytte kuber og å lære mer om sykdommer. Lykke til.

Per Sigmund Bø