Skip to content

KSL-standarden

KSL-standarden består av sjekklister og veiledere, som skal brukes i egenrevisjon på gården. Den er bygd opp med utgangspunkt i lover og forskrifter og er et nyttig verktøy for gårdens drift.

1 Generelle krav til gården

2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

10 Honning