Skip to content

Krav om Kvalitetssystemet i landbruket (KSL)

Honningcentralen SA innfører krav til alle sine honningleverandører om KSL godkjenning fra og med 2020 sesongen.

Honningcentralen bruker Nyt Norge-merket på alle norske ferdigvarer. KSL godkjenning av råvarer/leverandører er et krav fra Matmerk (som eier av Nyt Norge merket). KSL er et system for egenkontroll, der du selv følger med på at du overholder ulike lover og forskrifter, og selv tar tak dersom forhold i driften må forbedres. Det stilles samme krav til driften uavhengig av kubeantallet ditt.

Hvordan bli KSL-produsent?

For å registrere deg i KSL-ordningen må du ha et produsentnummer. Det kan du bestille ved å kontakte landbrukskontoret i din kommune. Det er lurt å be de registrere mobiltelefon og e-post, slik at du kan bestille passord elektronisk. Det er ikke nødvendig å ha egen bedrift for å få produsentnummer. Driver du birøkt i større skala og planlegger å søke produksjonstilskudd, skal du også oppgi organisasjonsnummer og navn på bedriften. Gå inn på hjemmesiden til produsentregisteret for å bestille passord, www.prodreg.no. Trykk på «glemt passord», og fyll inn skjema. Når du har meldt deg inn i produsentordningen og fått et produsentnummer, vil du bli registrert i KSL-systemet.

KSL-systemet

KSL-systemet består av ulike verktøy som ligger på KSL-Matmerks hjemmesider www.matmerk.no/no/ksl. Her finner du blant annet KSL-standarder som består av sjekklister og veiledere som skal brukes i egenrevisjon på gården. De er bygd opp med utgangspunkt i lover og forskrifter, og er et nyttig verktøy for gårdens drift. Sjekklistene hjelper deg å sikre at driften er i henhold til gjeldende regler, og brukes for å gjennomføre en årlig egenrevisjon av driften.

Egenrevisjon

Egenrevisjon skjer elektronisk via hjemmesiden til KSL-Matmerk (www.matmerk.no/no/no/ksl.) Etter første egenrevisjon gjennomfører du en årlig egenrevisjon. Gjennomfører du revisjonen via nettsiden, vil din KSLstatus automatisk bli oppdatert. Du kan også utføre egenrevisjon på papir, men da må du kontakte Matmerk for å få tilsendt skjema. Da må du også rapportere til Matmerk at egenrevisjonen er gjennomført. Under fanen «KSL-hjelp» https://www.ksl.no/garddemo_login/ kan du fylle inn din e-postadresse for å få tilsendt en demolink som lar deg teste hvordan elektronisk egenrevisjon fungerer. Enkelte leverandører trekkes hvert år ut til en revisjon, gjennomført av KSL-Matmerk.

Frist for gjennomført KSL godkjenning er 30.04.2020.

Leverandører som allerede har KSL- system implementert følger egne frister (basert på sist gjennomført revisjon).

Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med oss: Pr epost: post@honningcentralen.no eller på telefon: 63 94 20 60