Skip to content

Dør biene?

Mediene melder om at biene dør. Hva er egentlig situasjonen? Honningbier lever i store sosiale samfunn og samler nektar og pollen for å ha mat til yngelen og til bifolket. I naturen er det også ville bier og humler som lever i små samfunn om sommeren. Bare en paret dronning overvintrer og hun ligger bare i dvale gjennom vinteren. Villbiene er mye mindre enn honningbien. I Norge greier honningbiene seg godt, men de er avhengig av birøktere. De trenger stell og isolerte boliger for å kunne leve i vårt klima. Det vi trenger er flere birøktere for å få flere bier til pollinering og mer honning. Villbiene og humlene i Norge er på tilbakegang pga. moderne jordbruk, striglette hager, veier og hus.

I USA er bibestanden halvert de siste 50 år. Årsakene er bisykdommer, sprøyting av blomstene biene besøker, industriell birøkt (dårlig stell, lite utskifting av vokstavler). Høsten 2006 oppdaget noen birøktere nordøst i USA at mange bikuber var tomme for bier til tross for at det var nok av honning og pollen. Det var også normalt med yngel. Fenomenet ble kalt Colony Collapse Disorder (CCD). Også på 1970 tallet mistet mange birøktere i 27 stater tvers over USA bier ved at de bare forsvant. Det var ikke døde bier i eller utenfor kuben.