Skip to content

Årsmøte 2020

Vi har dessverre vært nødt til å avlyse flere møter og aktiviteter på grunn av korona. Vi får heller ikke gjennomført vanlig årsmøte i år. Vi inviterer derfor til et elektronisk årsmøte og håper du kan besvare et årsmøtesvarskjema innen 24 november 2020. Dette blir sendt ut separat. Her kan du si deg enig/ikke enig med sakene som legges frem for årsmøtet.Dette har vi ikke gjort før, så vi håper det fungerer.

Styret har som tidligere år utarbeidet årsrapport, regnskap og budsjett for virksomheten 2020/2021, og valgkomiteen har lagt fram forslag til styret for 2021. 

Vi håper at så mange medlemmer som mulig tar seg tid å besvare spørsmålene, slik at vi kan dokumentere at vi har holdt et elektronisk årsmøte.

Det blir sendt ut egen møteinnkallelese med link til videomøtet til de som ønsker å delta.