Skip to content

Nybegynnerkurs for våren 2021

Varroabehandling

Hvis du har en bisverm i hagen, ta kontakt med Svermfangere i Bærum

Velkommen til nettsidene til Bærum Birøkterlag!

Bærum Birøkterlag er blant landets største birøkterlag og aktiviteten er meget god, med stor oppslutning om nybegynnerkurs og videregående kurs.

Birøkterlaget har som mål å arbeide for birøkternes interesser både økonomisk og samfunnsmessig, samt å arbeide for å heve birøkternes kunnskaper og kompetanse. Norges Birøkterlag tar seg for det meste av det økonomisk/samfunnsmessige og Fylkesbirøkterlaget av den faglige biten. Vår terminliste finner du her.

BLI MEDLEM!

Du kan bli medlem i Bærum Birøkterlag ved å kontakte styret. Som fullt medlem mottar man bladet Birøkteren som utkommer med 12 nummer i året. Dette er et tidsskrift med fagstoff, nyheter og aktuelle artikler.I tillegg får man invitasjon til alle våre møter og kurs, og et større faglig kontaktnettverk. Du blir også medlem i Norges Birøkterlag. Mer om disse fordelene her.